Conferințe 2018

 23 ianuarie: – Silviu Mihaila ,”Inițiere și fascinație în imaginarul spațiului italian la Zoe
Dumitrescu-Bușulenga”.
 21 februarie: Lucia Grosu Rădulescu “Multiculturalismul, încotro? ” 
 21 martie: Viorela Dima „Programe de studii de Limbi moderne aplicate – prezent si
perspective
 25 aprilie: Marina Militaru “Rolul aplicatiilor mobile in invatarea limbilor straine. Studiu de
caz”
 23 mai: Ruxandra Constantinescu Stefanel „L’image de la femme dans la publicité télévisée
roumaine”
 5 iunie: Cornelia Pătru « Inţelegerea şi aprofundarea textului şi a vocabularului de
specialitate. Metode cooperative “

Scroll to top