Calendar 2017

17.01.2017 – Zilele cercetării științifice. Orientări și perspective în cercetarea disciplinară. Tema
prezentării: Predarea limbii române ca limba străină; Conferențiar: conf. univ. dr. Raluca Șerban
08.02.2017 – Zilele cercetării științifice. Orientări și perspective în cercetarea disciplinară. Tema
prezentării: L’interaction enclasse de FLE: acquisition et/ ouapprentissage?; Conferențiar: conf.
univ. dr. Rodica Capotă-Stanciu
22.02.2017 – Zilele cercetării științifice. Orientări și perspective în cercetarea disciplinară. Tema
prezentării: La qualité des languesnationales au XXIesiècle. À propos des défis de la
traductionspécialisée en roumain; Conferențiar: conf. univ. dr. Deliana Vasiliu
30.03.2017 – Zilele cercetării științifice. Orientări și perspective în cercetarea disciplinară. Tema
prezentării: Comunicare și competență organizațională; Conferențiar: conf. univ. dr. Raluca
Hurduzeu
12.04.2017 -– Zilele cercetării științifice. Orientări și perspective în cercetarea disciplinară.
Tema prezentării:Les facteurs qui influencent le discours publicitaire dans les magazines
français. Conferențiar:Prof.univ.dr Ruxandra Constantinescu-Stefanel
4.05.2017 – Zilele cercetării științifice. Orientări și perspective în cercetarea disciplinară. Tema
prezentării: Oportunităţi și provocări în desfășurarea programelor de studii în domeniul Limbilor
moderne aplicate. Conferențiar: conf. univ. dr. Viorela Dima
8.11. 2017 – Zilele cercetării științifice. Orientări și perspective în cercetarea disciplinară. Tema
prezentării:Le rôle du leader dans le développement des affaires.Conferențiar:Prof.univ.dr.
Antoaneta LORENTZ
13.12.2017 – Zilele cercetării științifice. Orientări și perspective în cercetarea disciplinară. Tema
prezentării:Între paidia şi ludus în predarea limbii române ca limbă străină Conferențiar:
lect.univ.dr. Mihai ŞERBAN
Proiecte
Proiect instituțional (2012-2017): Comunicarea multilingvă în ASE – studii de lingvistică
aplicată, terminologie, traducere şi interpretariat. Profesionalizarea comunicării ştiinţifice în
unele limbi ale Uniunii Europene utilizate în universitate, Beneficiar: Academia de Studii
Economice, director: Prof. univ. dr. Ruxandra Constantinescu-Ştefanel

Scroll to top